Önümler

Akril aýratyn önüm çözgüdi öndürijisi

 

2004-nji ýylda esaslandyrylan “Jayi Acrylic” önümçilikde ýöriteleşen iň esasy kompaniýalaryň biridirakril önümleriHytaýda.Biziňkiakril adaty products include acrylic boxes, acrylic display stand, acrylic display case, acrylic board chess game, acrylic photo frame, acrylic vase, acrylic furniture products, acrylic stationery products, acrylic pet products and so on. If there's something you're looking for and you can't find it here, then contact us at sales@jayiacrylic.com. So, if you are looking for the best akril önümlerini lomaý üpjün edijilersen dogry ýerde!Adaty zerurlyklaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz, pikirleriňizi hökman durmuşa geçirip bileris!Sebäbi biz akril önüm çözgütleriniň professional üpjünçisi.

 

“Jayi Acrylic” -iň Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde 10 000 inedördül metr meýdany, 150-den gowrak işgäri we 90-dan gowrak ösen maşyn we enjam bar.Akril önümlerini öndürmekde 20 ýyldan gowrak hünär tejribämiz bar.Biz ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilliakril önümleri öndüriji, lomaý satyjy, bizde bäsdeşlik barzawodyň lomaý bahalary.Logotipiň çap edilmegini, ululygyny, reňkini, görnüşini we gaplamasyny özleşdirmegi we ş.m. kabul edýäris. Dünýä marka dükanlaryna Jayi tarapyndan hünär taýdan öndürilen ýokary hilli akril önümlerini ulanmaga rugsat beriň.Bu biziň umumy gözýetimimiz.