Biz hakda

Hytaýda akril önümleri öndüriji

“Jayi Akril Industry Limited”

2004-nji ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz hünärmenakril öndürijigözleg we gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we tehnologiýany birleşdirmek.

20 ýyl bäri öý önümlerinde ýöriteleşýäris.Özbaşdak gurlan zawod meýdany 10,000 inedördül metr, ofis meýdany 500 inedördül metr.150-den gowrak işgär we 10-dan gowrak tehnik bar.Häzirki wagtda kompaniýamyzyň birnäçe önümçilik liniýalary we lazer kesiji maşynlar, CNC oýma maşynlary, UV printerleri we ş.m. ýaly 90-dan gowrak hünär enjamlary bar.

Processeshli amallar zawodymyz tarapyndan tamamlandy, ýyllyk önümçiligi 500,000-den gowrakdispleýweammar gutularywe 300,000-den gowrakoýun önümleri;Mugt dizaýn dizaýn edip we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çalt nusgalary öndürip bilýän hünärmen dizaýn in engineeringenerçilik gözleg we ösüş bölümi we subutnama bölümi bar.Önümlerimiziň 80% -i ABŞ, Angliýa, Germaniýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Kompaniýanyň ähli çig mallary IOS9001, SEDEX we SGS tarapyndan synagdan geçirildi, ROHS we beýleki daşky gurşaw ülňülerinden geçip biler, zawod Sedex zawodynyň barlagyndan geçdi we kompaniýanyň birnäçe patenti bar, kompaniýamyz hil gözegçiligine uly ähmiýet berýär we ýörite hil barlag bölümi bar.Çig mal gelenden başlap, öndürilen önümleriň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin her bir baglanyşyk hil barlagçylary tarapyndan barlanýar.

Köp iri kärhanalaryň uzak möhletli hyzmatdaşy (TJX, ROSS, Aýakgap, UPS, Wiktoriýanyň syry, FUJIFILM, NUXE, ICE-WETCH, P&G, Hytaý Resurslar Topary, Siemens, Ping An we ş.m.)

Topar tanyşdyryldy

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Taslama we ösüş topary

20 ýyl inerener

Professional önüm dizaýneri

20 ýyl akril barlag ussady

Toparymyz

Işewür topar

Içerki söwda we daşary söwda 5 topar

Google / Alibaba / Baidu 3 esasy platforma

https://www.jayiacrylic.com/why-choose-us/

Önümçilik we önümçilik topary

Zawodda 150-den gowrak işgäri bar

10 ýaşdan uly işgärleriň 80%

Önüm aralygy

Durmuşyň we işiň ähli taraplaryny öz içine alýar

20 ýyl hünärmen akril öndüriji

Myhmanhanalar seriýasy

Ofis seriýasy

Haýwanat seriýasy

Hünär seriýasy

Garnituralar seriýasy

Zawodda atyş

10,000 inedördül metr / 150-den gowrak işgäri / 90-dan gowrak enjam / ýyllyk önüm bahasy 70 million ýuana

Maşyn bölümi

Maşyn bölümi

Göwher ýalpyldawuk

Göwher ýalpyldawuk

Baglanyşyk bölümi

Baglanyşyk bölümi

CNC nepis oýma

CNC nepis oýma

Gaplamak bölümi

Gaplamak bölümi

Kesmek

Kesmek

Nusga otagy

Nusga otagy

Ekrany çap etmek

Ekrany çap etmek

Ammar

Ammar

Kesmek

Kesmek

Custörite akril önümleriň kuwwaty

Outputyllyk çykyş displeýi, saklaýyş gutusy 500,000-den gowrak.Oýun önümleri 300,000-den gowrak.Surat çarçuwasy, waza önümleri 800,000-den gowrak.Mebel önümleri 50,000-den gowrak.

Akril önümleri - JAYI AKRYLIK
Akril önüm - JAYI AKRYLIK

Biz Hytaýda iň oňat lomaý akril displeý önümlerini öndüriji, önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin ISO9001, SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň