Company Cultrue

Kompaniýanyň görnüşi

Işgärleriň maddy we ruhy abadançylygyny yzarlaň we kompaniýa global marka täsirine eýe.

Kompaniýanyň missiýasy

Bäsdeşlik akril özleşdirme çözgütleri we hyzmatlary bilen üpjün ediň

Müşderiler üçin iň ýokary bahany yzygiderli dörediň

Kompaniýanyň gymmaty

Müşderi ilki bilen, yhlasly we ygtybarly, toparlaýyn işlemek, açyk we başarnykly.

Esasy maksat

Esasy

PK bäsdeşlik ulgamy / sylag mehanizmi

1. Işgärleriň her aýda başarnyklary / arassalygy / höwesi bar

2. Işgärleriň höwesini we bölüm agzybirligini ýokarlandyrmak

3. Satuw bölüminiň aýlyk / çärýekleýin syn

4. Her bir müşderä höwes we doly hyzmat

Baglanyşyk bölüminiň başarnyklar bäsleşigi

Baglanyşyk bölüminiň başarnyklar bäsleşigi

Akril önüm - JAYI AKRYLIK

Satyş bölüminiň öndürijiligi PK bäsleşigi

Durmuş we sosial jogapkärçilik

Kompaniýa sosial ätiýaçlandyryş, täjirçilik ätiýaçlandyryşy, iýmit we ýaşaýyş jaýy, festiwal sowgatlary, doglan gün sowgatlary, nikalaşmak we çaga dogurmak üçin gyzyl konwertler, uly ýaşly sylag, jaý satyn almak baýragy, her bir işgär üçin ýyl baýragy satyn alýar

Maýyp adamlar we garry aýallar üçin iş üpjün ederis we ýörite toparlar üçin iş meselesini çözeris

Adamlary we howpsuzlygy birinji ýerde goýuň

Durmuş we sosial jogapkärçilik

Biz Hytaýda iň oňat lomaý akril displeý önümlerini öndüriji, önümlerimiz üçin hil kepilligini berýäris.Müşderilerimize ahyrky eltilmezden ozal önümlerimiziň hilini barlaýarys, bu hem müşderilerimiziň bazasyny saklamaga kömek edýär.Akril önümlerimiziň hemmesi müşderiniň talaplaryna laýyklykda synag edilip bilner (mysal üçin: ROHS daşky gurşawy goramak indeksi; iýmit derejesini barlamak; Kaliforniýa 65 synagy we ş.m.).Bu aralykda: Akril ammar gutujy paýlaýjylarymyz we dünýädäki akril displeý stend üpjün edijilerimiz üçin SGS, TUV, BSCI, SEDEX, CTI, OMGA we UL şahadatnamalarymyz bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň